Ziua Naţională a Culturii la Biblioteca Ştiinţifică

 

Evenimente [15 ianuarie 2016] <<<

Ziua Naţională a Culturii la Biblioteca Ştiinţifică şi sărbătorirea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu

La împlinirea a 166 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu în Biblioteca Ştiinţifică au fost organizate o serie de expoziţii educaţionale dedicate marelui poet: „Cu gînduri şi cu imagini
Înnegrit-am multe pagini” (M. Eminescu),hol, parter; ,,Universul geniului” (G. Bostan), Sala de împrunut nr. 1 Literatură ştiinţifică, beletristică; Opera lui M. Eminescu în versiune electronică (DVD-uri, CD-uri, materiale AV în colecţia Mediatecii), Mediateca;Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi şi nouă toate...” (M. Eminescu, Sala de lectură Ştiinţe Filologice; Eminescu muzical: partituri în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice, Sala de împrumut nr. 3, Documente muzicale;Recitîndu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă” (M. Eliade), Sala de împrumut nr. 4, Documente în limbi străine; ,,Eminescu-Geniul nemuritor”, Oficiu Referinţe Bibliografice; ,,Luceafărul poeziei române şi artele frumoase, Sala de lectură, Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte.

Mihai Eminescu omagiat împreună cu Catedra de filologie engleză

În cadrul şedinţei de catedră, în Sala de lectură nr. 4, Documente în limbi străine au fost prezentate expoziţiile: „Cu gînduri şi cu imagini, Înnegrit-am multe pagini”(M. Eminescu); Recitîndu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă” (M. Eliade). Valentina Topalo, Margareta Iulic au vorbit despre personalitatea marelui poet, despre frumuseţea şi sensibilitatea versurilor sale şi despre cultura română pe care o descoperi, citindu-i opera tradusă. Cîteva clipe profesorii au petrecut citind versuri şi însemnări publicate în ediţia facsimiliată după manuscrisele lui Mihai Eminescu. Fiecare profesor a deschis pagini legendare încredinţate de poet lui Titu Maiorescu, volume editate sub egida Academiei Române de un grup de cercetători coordonat de academicianul Eugen Simion.


Mihai Eminescu omagiat împreună cu elevii clasei a X-a al Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălţi.

Omagierea celui mai complex şi desăvîrşit poet al românilor a continuat cu prezentarea expoziţiei: „Cu gînduri şi cu imagini, Înnegrit-am multe pagini” (M. Eminescu), cu trimitere la website-ul Bibliotecii Ştiinţifice http:/libruniv.usarb.md. Expoziţia a cuprins documente privind opera lui Eminescu, referinţe critice de eminescologi din ţară şi de peste hotarele ei, Eminescu în medalii, Eminescu în arte. Un viu interes a stîrnit printre elevi Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, dăruite Bibliotecii Ştiinţifice de Academia Română. Pentru o clipă cei prezenţi au putut vedea, citi versuri, fragmente de proză şi piese de teatru, traduceri scrise de mâna lui Eminescu.


Mihai Eminescu în Clubul Cărţii la Biblioteca Științifică USARB

În 15 ianuarie Clubul Cărţii al Bibliotecii Ştiinţifice a fost gazda unei manifestări importante dedicată memoriei poetului Mihai Eminescu.
Elena Hărpăilă, profesoara de limbă şi literatură română a organizat o frumoasă serată literar-muzicală ,,Să revenim la Eminescu” cu elevii claselor a X, XI, XII a Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă”. Serata a conţinut 5 pagini privind viaţa şi activitatea poetului, recital de poezii în limbi străine. Momentele de recitare au transportat prezentul public în lumea copilăriei din labirintul fermecat al pădurii,în peisajul aureolat de ,,regina noptii”, în magnificul spaţiului sideral în care călătoreste Luceafarul însetat de iubire, fiind prezentate fragmente de filme, ceea ce a adus un plus de farmec manifestării. Fundalul muzical a fost interpretat de cadrele didactice de la profilul ,,Arte” al Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă” şi al Catedrei de Arte şi Educaţie Artistică a Facultăţii Ştiinţele Educaţiei, Psihologie şi Arte.
S-au implicat cadrele didactice: M. Caliga, lector universitar, profesoară de cor şi canto, A. Glebov, lector universitar, A. Carapetean, maestru de concert. Au fost interpretate melodii pe versurile lui M.Eminescu: Eftodii Stela, studenta an.III a interpreta romanţele ,,Şi dacă”, muzica de Nicolae Bretan ,,Ce te legeni, codrule”, muzica de Scherletti; ,,O Rămîi”, muzica Eugen Coca - Morari Dina, studenta an. II, Facultatea Ştiinţele Educaţiei, Psihologie şi Arte.
Elevii Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă”: Cojocaru Sabina, clasa a XI a interpretat romanţa ,,De ce nu-mi vii”, muzica Alexei Stîrcea; Turcu Elena, Zaporojan Victoria, clasa a XI-a, romanţa ,,Pe lîngă plopii fără soţ”; muzica P. Şorban; Ivaschiv Doina, elevă, clasa a X-a, cîntecul ,,Eminescu” muzica Ioan-Aldea Teodorovici, versuri Dm. Matcovschii.
Activitatea nu ar fi fost complexă fara contribuţia Bibliotecii Ştiinţifice. BibliotecareleTopalo Valentina, Magher Marina şi Dascal Olga au prezentat expoziţiile Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi şi nouă toate...” (M. Eminescu), Din valurile vremii”, M. Eminescu şi ,,Opera lui M. Eminescu în versiune electronica (DVD-uri, CD-uri, materiale AV în colecţia Mediatecii)”.
în semn de preţuire pentru poet şi de apreciere pentru publicul său, fiecare expoziţie conţinînd documente achiziţionate în anul 2015, volume de versuri, material critic şi weburi eminesciene.
Expoziţiile organizate în Centru au transmis un mesaj celor care trec pragul Bibliotecii Ştiinţifice, aducînd aminte că vom exista atîta timp cît îl vom apăra, citi, recite, îi vom iubi opera.
De Ziua lui Eminescu, Centrul Manifestări Culturale al Bibliotecii Ştiinţifice a găzduit momente lirice derulate la TV din hol, pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice, pe reţele de socializare.
La finele seratei literar-muzicale de inspiraţie eminesciană au venit cu un cuvînt de omagiere Lia Pascaru, Directoarea Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă” şi Valentina Budurin, profesoară de limbă şi literatură română, subliniind importanţa personalităţii poetului Mihai Eminescu în cultura românească.